Prijave se zatvaraju 25. marta u 23:59!

Za više informacija o projektu posetite stranu.


  * Ukoliko imate poteškoća sa pisanjem CV-ja, ovde možete preuzmeti template koji smo spremili za vas.

  Dodaj drugog člana tima


  * Ukoliko imate poteškoća sa pisanjem CV-ja, ovde možete preuzmeti template koji smo spremili za vas.

   

  Dodaj trećeg člana tima

  * Ukoliko imate poteškoća sa pisanjem CV-ja, ovde možete preuzmeti template koji smo spremili za vas.

   

  Dodaj četvrtog člana tima

  * Ukoliko imate poteškoća sa pisanjem CV-ja, ovde možete preuzmeti template koji smo spremili za vas.

   

   

  ⚙⚙⚙ Prethodna tri pitanja uz CV će najviše uticati na izbor kandidata za takmičenje.