Beogradske dane inženjera “Upoznaj budućnost, probudi kreativnost, budi uspešan” su ove godine podržale kompanije EY i Comtrade, kao partneri projekta.

EY  je globalni lider u revizorskim, poreskim, transakcijskim i savetodavnim uslugama. Osnovan je 1997. godine, spajanjem lokalne revizorske firme i EY-a, i nalazi se među vodećim firmama za pružanje profesionalnih usluga revizije i savetovanja u Srbiji.

Imaju bogato iskustvo u pružanju različitih vrsta usluga iz raznih oblasti i sektora. Sa više od 140 vrhunskih profesionalaca, a među njima i četvoro partnera, EY Beograd ima veštine i iskustvo neophodno za pružanje revizorskih, poreskih, savetodavnih, transakcionih i računovodstvenih usluga visokog kvaliteta.

Kompanija Comtrade System Integration nastala je 2001. godine iz Comtrade grupacije kao posledica rastuće potražnje za softverskim rešenjima na lokalnom tržištu.

Sinergija između različitih delova Comtrade sistema omogućava kompaniji Comtrade SI da svojim klijentima pruži sveobuhvatnu uslugu koja pokriva oblasti hardvera, softvera, kao i područje sistemskih integracija.

Softverska rešenja i IT usluge koje Comtrade SI pruža nisu univerzalne prirode, već su pažljivo prilagođena konkretnim potrebama poslovne organizacije koja će ih u praksi koristiti. Kao što ne postoje dva identična poslovna sistema, tako ne postoje ni dva identična informaciona sistema.

U toku dvodnevnog programa, imaćete prliku da prisutvujete radionicama ovih uspešnih kompanija i čujete zanimljivosti o tome kako posluju, sa kojim se problemima susreću i kako ih rešavaju. Budite prvi koji će saznati koje kvalitete treba da posedujete da biste bili deo njihovog radnog okruženja i kako da primenite stečena znanja kroz programe i prakse koje nude.