Raspored

Aktivnosti tokom Beogradskih dana inženjera

8. Mart

| Svečano otvaranje

| Predstavljanje kompanija

| Predstavljanje učesnika Sajma inovacija

| Sajam inovacija

| Edukativne radionice

9. Mart

    | Studija slučaja – prvi takmičarski dan

10. Mart

    | Inovativni dizajn – drugi takmičarski dan

    | Svečano zatvaranje