Sajam inovacija

Udruženje studenata tehnike Evrope, BEST Beograd vas poziva da prisustvujete ovogodišnjem Sajmu inovacija, koji će biti održan u petak, 8. marta od 13h do 16h na Mašinskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu.

Sajam inovacija se održava u okviru projekta ,,Beogradski Dani Inženjera – mesto gde se ideje pretvaraju u inovacije”, osnovan sa ciljem da sve posetioce sajma motiviše da usvoje nova znanja i pokaže im značaj održavanja zajedništva, neprestane saradnje i komunikacije tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta radi opšteg napretka nauke, tehnologije i inženjerstva.

Prijave nisu potrebne, mogu doći svi zainteresovani!

 

U nastavku je sadržaj ovogodišnjeg Sajma inovacija:

 

Anoris Technology – Predstaviće nam potpuno revolucionarni proizvod namenjen slepim i slabovidim ljudima, a u pitanju je pametna rukavica, pomoćni uređaj koji se može nositi za korisnike sa oštećenim vidom sa više od 8 funkcija u jednoj rukavici.

Beemond – Ranije, sa postojećim tehnologijama, do sada je bilo nezamislivo sakupljanje bilo kakvih pčelinjih proizvoda u zatvorenom prostoru. Predstaviće nam jedan od Beeamond modela koji omogućava da imamo sopstvene pčelinje proizvode i svoj set za terapiju inhalacijom vazduha.
Produktivni model će vas snabdeti polenom, propolisom i inhalacijom vazduha.

Beoavia – Predstaviće nam nekoliko svojih modela letelica, među Kojima je i Pupin K12 raketa na čvrsto gorivo sa visinskim dometom od 3000m. Raketa ima mogućnost da nosi različite vrste tereta koje bi se koristile u naučne svrhe. Uz samu raketu napravljen je i lanser, koji služi za lansiranje rakete sa zemlje, vodeći je po šinama i obezbeđujući joj željeni pravac leta.

Drumska strela – Mladi inovatori iz tima Drumska strela već četrnaestu godinu zaredom rade na izradi takmičarskih vozila sa kojima na najprestižnijim svetskim inženjerskim takmičenjima predstavljaju naš Univerzitet i državu. Upravo jedno takvo vozilo ćete moći da vidite na ovogodišnjem Sajmu inovacija.

SignAvatar – Naš softver koristi najsavremeniju AI tehnologiju za prevođenje teksta na znakovni jezik, pružajući interaktivan i privlačan način komunikacije sa gluvim i osobama sa oštećenim sluhom.

Simulator letenja – svi posetioci će imati priliku da isprobaju let sa zemlje.

Sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, dolaze nam inovativni proizvodi iz sveta nauke, tehnologije i inženjerstva. Profesori ovog fakulteta će predstaviti svoja istraživanja u oblasti tehnologije i približiti vam kako to „od ideje do inovacije“ primeniti u praksi.

 

Istraživanja koja će biti predstavljena:

„Novi bezglutenski pekarski proizvodi od modifikovanog pšeničnog brašna“

Kratak opis: Proizvod je dobijen kombinovanim postupkom koji se zasniva na primeni mikrotalasnog pretretmana i specifičnih enzima u cilju smanjenja alergenog potencijala glutena uz očuvana reološka i nutritivna svojstva. Sadržaj glijadina određen kompetitivnim ELISA testom je smanjen ispod 20 ppm.

Autori: Prof. dr Zorica Knežević-Jugović, Ivana Gazikalović, dr Jelena Mijalković, dr Nataša Šekuljica, dr Nevena Luković, Dr Alina Culetu

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

 

„Energija iz otpada: upotreba ljuske jajeta i korišćenog kuhinjskog ulja u proizvodnji biodizela i peleta“

Kratak opis: Otpadna ljuska kokošijeg jajeta je poslužila za proizvodnju katalizatora za reakciju sinteze biodizela iz korišćenog kuhinjskog ulja.

Autori: prof. dr Ivona Radović, prof. dr Mirjana Kijevčanin, dr Gorica Ivaniš, Zoran Simić

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

 

„Biomimični bioreaktor “3D Perfuse” za kulture ćelija i tkiva“

Kratak opis: Dr Perfuse imitira uslove u prokrvljenim tkivima, nalazi primenu u biomedicinskim istraživanjima kao što su gajenje ćelija i tkiva i ispitivanje farmakoloških jedinjenja i evaluacija novih biomaterijala

Autori: prof. dr Bojana Obradović, dr Jovana Zvicer, dr Jasmina Stojkovska

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

 

„Nosači ćelija za regeneraciju koštanog tkiva“

Kratak opis: Biokeramički i biokompozitni nosači ćelija za ubrzanu regeneraciju koštanog tkiva poseduju odličnu integraciju sa nativnim tkivom i resorbilni su.

Autori: prof. dr Đorđe Veljović, Tamara Matić, ms. Vukašin Ugrinović, ms.Marija Milivojević, dr vet. med. prof. dr Đorđe Janaćković, prof. dr Rada Petrović, dr Vesna Panić, dr Jovana Zvicer, dr Jovana Stojkovska, Milica Andrejević, ms. Ivana Banićević, ms. Mia Milošević, ms. prof. dr Bojana Obradović

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Na Svečanom otvaranju projekta ,,Beogradski Dani Inženjera – mesto gde se ideje pretvaraju u inovacije”, imaćete priliku da čujete predsavljanje partnera ovogodišnjeg projekta i izlagača na Sajmu Inovacija, kao i da čujete nešto više o samom projektu.
Svečano otvaranje počinje od 11h u Svečanoj sali na Mašinskom fakultetu