Kategorija Team Design ovogodišnjeg takmičenja EBEC Beograd održana je 10. aprila na Alfa BK Univerzitetu.

Alfa BK Univerzitet je prvi privatni univerzitet u Srbiji i čitavom regionu jugoistočne Evrope koji je osnovan još 1993. godine. Studenti ovog Univerziteta beleže brojne uspehe kako u zemlji tako i u inostranstvu na poljima stranih jezika, sporta, ekonomije, informacionih tehnologija, matematike. 

Veliko nam je zadovoljstvo što je Alfa BK Univerzitet podržao projekat “Beogradski dani inženjera – EBEC Beograd”. 

Ovom prilikom zahvaljujemo se Alfa BK Univerzitetu na ukazanoj prilici i poverenju!