Obnovljivi izvori energije su vrsta resursa koji se prirodno obnavljaju. Oni se ne mogu potrošiti upotrebom ili potrošnjom zbog svog prirodnog obnavljanja. 

 

Obnovljiva energija je vitalna za tranziciju ka održivijoj i čistijoj energetskoj budućnosti. Razvoj tehnologija obnovljive energije podstiče inovacije i stvaranje novih radnih mesta. Obnovljiva energija smanjuje zavisnost od fosilnih goriva i podržava globalne napore u borbi protiv klimatskih promena.

Nakon što se vekovima energija fosilnih goriva koristila (još uvijek se koristi), danas se globalna slika menja, a obnovljiva energija se smatra ključnom za budući razvoj Zemlje.

Izraz “100% obnovljiva energija” (eng. 100% renewable energy) podrazumeva situaciju u kojoj se sva potreba za energijom zadovoljava isključivo koristeći obnovljive izvore energije.

 

Tehnologije obnovljive energije koriste snagu sunca, vetra i toplotu Zemljine unutrašnjosti, a zatim je pretvaraju u upotrebljive oblike energije poput toplote, struje i goriva.

Iako često nije u centru pažnje, hidroelektrane su najveći obnovljivi izvor električne energije, zatim vetar, pa solarna energija.

 

  1. Vetar

Vetroturbine koriste velike lopatice rotora, postavljene na visokim visinama, na kopnu i na moru, kako bi uhvatile kinetičku energiju koju stvara vetar. Rotor je povezan sa turbinskim generatorom, koji se okreće da bi pretvorio kinetičku energiju vetra u električnu.

 

  1. Solarna energija

Solarne tehnologije hvataju svetlost ili elektromagnetno zračenje sunca i pretvaraju ga u električnu energiju. Sposobnost solarnog sistema da proizvodi električnu energiju zavisi od poluprovodničkog materijala, zajedno sa uslovima okoline kao što su toplota, prljavština i senka.

 

  1. Geotermalna energija

Geotermalna energija potiče direktno iz Zemljinog jezgra – toplota se stvara ključanjem podzemnih rezervoara vode, poznate kao geotermalni resursi.

Geotermalna postrojenja obično koriste bunare za pumpanje tople vode iz geotermalnih resursa i pretvaraju je u paru za turbinski generator. Izvađena voda i para mogu se zatim ponovo ubrizgati, čineći ih obnovljivim izvorom energije.

 

  1. Hidroenergija

Hidroelektrane kanališu kinetičku energiju iz tekuće vode u električnu energiju koristeći turbinski generator. Hidroelektrane se obično nalaze u blizini vodnih tela i koriste strukture za skretanje kao što su brane za promenu protoka vode. Proizvodnja energije zavisi od zapremine i promene nadmorske visine ili visine vode koja teče. Veće količine vode i veći naponi proizvode više energije i struje, i obrnuto.

 

  1. Biomasa

Biomasa – organski materijal poput drveta, suvog lišća i poljoprivrednog otpada se obično sagoreva, ali se smatra obnovljivim jer može da se ponovo uzgaja. Sagorevanjem biomase u kotlu proizvodi se para visokog pritiska, koja rotira turbinski generator da bi proizvela električnu energiju.

Biomasa se takođe pretvara u tečna ili gasovita goriva za transport. Međutim, emisije iz biomase variraju u zavisnosti od materijala koji se sagoreva i često su veće od drugih, čistijih izvora energija