„Beogradski dani inženjera” se organizuju već čitavu deceniju. Deset godina smo deo najvećeg inženjerskog tamičenja Evrope – EBEC-a. Ovogodišnji organizacioni tim EBEC Beograd 2017 čine:

Danica Praštalo – Glavni organizator; student Tehnološko-metalurškog fakulteta;
Stefan Vučković – Koordinator za saradnju sa kompanijama; student Saobraćajnog fakulteta;
Martina Perišić – Koordinator za odnose sa javnošću; student Mašinskog fakulteta;
Nikola Grujeski – Koordinator takmičenja; student Fakulteta organizacionih nauka;
Dragana Šindić – Kooridnator za logistiku; student Saobraćajnog fakulteta.

Ovi mladi ljudi će svojom motivisanošću, timskim radom, trudom i zalaganjem nastojati da obeleže deset godina takmičenja na najbolji mogući način.