Inovativni dizajn je kategorija koja se ove godine realizuje po drugi put, a nastala je sa ciljem da takmičari nauče da bolje razumeju i rešavaju probleme u savremenom industrijskom svetu. Timovi treba da pronađu najkreativnije i najefikasnije rešenje zadatka, koji predstavlja realan problem iz prakse.

Takođe, predstavljanje rešenja je još jedan izazov iz stvarnog života sa kojim će se studenti suočiti kada iznesu svoje ideje pred potencijalne investitore ili finansijere. Za njih je ključno da koncizno prenesu ubedljivu poruku. Prototip ne mora da bude potpuno funkcionalan, već da ilustruje ideju implementacije. To može biti mehanički model, model izrađen u softveru za modeliranje, minimalno održiv proizvod, deo finalnog proizvoda za testiranje i slično.

Ova kategorija takmičenja održaće se 9. aprila na Mašinskom fakultetu. Ako imaš veštine koje odlikuju mladog inženjera, poput kreativnosti i sposobnosti za rad u timu, brzo okupi svoj tim od 4 člana (ili se individualno prijavi i mi ćemo ti dodeliti tim) i pridruži se ovogodišnjem takmičenju Beogradski Dani Inženjera! Prijave su otvorene od 10. marta do 25. marta.