Kompanija SBT je ove godine podržala “Beogradske dane inženjera – EBEC Beograd” kao pokrovitelj kategorije Case Study. U ovoj kategoriji takmičari će imati priliku da rešavaju inženjersko-menadžerski koji će zadati kompanija SBT.

“SBT je zvanično počeo sa radom 01.10.2013. godine, a nastao je reorganizacijom kompanije Siemens, tj. divizije Building Technologies, na manjim tržištima usled potrebe za efikasnijom i fleksibilnijom organizacijom. Kompaniju sačinjava visoko stručni kadar preuzet iz kompanije Siemens d.o.o. Beograd, koji godinama radi na našem i inostranom tržištu, od kojih je jedan deo ponikao još iz kompanije ELPAS, nekadašnjeg lidera u sistemima dojave požara. Svoju budućnost vidimo u daljem ulaganju u kadrove i opremu u cilju daljeg obavljanja visoko profesionalnih poslova u zemlji i inostranstvu, samostalno ili u zajedničkom nastupu sa drugim firmama.”

Više informacija o kompaniji možete pronaći na njihovom sajtu www.sbt.rs