SBT – Smart Builidng Technologies je Vaš partner na putu ka efikasnoj i bezbednoj zgradi, pouzdan kontakt za opremu i usluge najvišeg kvaliteta, prilagođene Vašim individualnim potrebama.

SBT je zvanično počeo sa radom 01.10.2013. godine, a nastao je reorganizacijom kompanije Siemens, tj. divizije Building Technologies, na manjim tržištima usled potrebe za efikasnijom i fleksibilnijom organizacijom. Kompaniju sačinjava visoko stručni kadar preuzet iz kompanije Siemens d.o.o. Beograd, koji godinama radi na našem i inostranom tržištu, od kojih je jedan deo ponikao još iz kompanije ELPAS, nekadašnjeg lidera u sistemima dojave požara. Svoju budućnost vidimo u daljem ulaganju u kadrove i opremu u cilju daljeg obavljanja visoko profesionalnih poslova u zemlji i inostranstvu, samostalno ili u zajedničkom nastupu sa drugim kompanijama.

Vodeći prodavci, inženjeri, serviseri i vođe projekata su deo novog-starog tima, koji Vam stoje na raspolaganju za sve usluge iz domena bezbednosti i komfora u zgradama, ali i u infrastruktrurnim projektima. U sklopu preduzeća je i najsavremenije opremljena servisna služba koja uspešno održava sigurnosne instalacije i opremu i velikih sistema, kao što je npr. kompletan TELEKOM i PTT Srbije, NIS Naftagas, Raiffeisen Banka i mnogi drugi.

Kompaniju sačinjavaju dve glavne celine:

  • FSS (Fire Safety & Security),
  • CPS (Control Products & Systems)

Smart Building Technologies je kompanija koja se bavi pružanjem kompletnih bezbedonosnih rešenja za poslovne objekte u skladu sa standardima. Njihovi sigurnosni sistemi i rešenja korisnicima omogućavaju da sa jedne tačke kontrolišu protivpožarne i sigurnosne sisteme, kao i sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (KGH proizvodi). To su sigurnosni sistemi spremni za budućnost koji su kompatibilni sa postojećim sistemima, i razvijaju se zajedno sa kompanijom i njenim novim potrebama, obezbeđujući dugoročnu isplativost investicije.

Više o Smart Buildings Technologies možete saznati putem sajta https://www.sbt.rs/index.php.