Inovativni dizajn je kategorija koja se po prvi put uvodi ove godine, kako bi takmičari bolje razumeli i rešavali probleme u savremenom industrijskom svetu.  Radi se o tome da naš tim mladih ljudi zadaje temu (koju su razvijali mesecima), a na takmičarima je da pronađu najkreativnije i najefikasnije rešenje zadatog problema. Zadatak predstavlja realan problem iz prakse.

Cilj takmičenja nije samo da se proizvede uređaj koji radi u ograničenom vremenu, već da se pokaže da su takmičari u stanju da kreiraju koncepte/prototipe za prevazilaženje nerešenih problema društva. 

Takođe, predstavljanje rešenja je još jedan izazov iz stvarnog života sa kojim će se studenti suočiti kada iznesu svoje ideje pred potencijalne investitore ili finansijere. Za njih je ključno da koncizno prenesu ubedljivu poruku. Prototip (ako je osmišljen) ne mora da bude potpuno funkcionalan, već da ilustruje ideju buduće implementacije. To može biti mehanički, model sa softverom za modeliranje, minimalno održiv proizvod, deo finalnog proizvoda za testiranje nečeg specifičnog, itd.

Ova kategorija takmičenja održaće se 27. marta na Mašinskom fakultetu. Ako imaš veštine koje odlikuju mladog inženjera, poput kreativnosti i sposobnosti za rad u timu, brzo okupi svoj tim od 4 člana (ili se individualno prijavi pa ćemo ti mi dodeliti tim) i pridruži se ovogodišnjem EBEC takmičenju! Prijave su otvorene do 13. marta putem polja Prijave!